veenenbos en bosch naar Fryslân

Met het bureau hebben wij Leeuwarden – Culturele Hoofdstad van Europa 2018 – bezocht. Van honderden schilderijen in het Friese landschap tot De Honeysuckle Blue(s) tuin, een klein pareltje in de Blokhuispoort. Met een aansluitend bezoek aan Park Vijversburg in Tytsjerk en de Centrale As hebben wij een mooie dag in Friesland gehad.
Beleef het Apeldoorns Kanaal
Beleef het Apeldoorns Kanaal
Investeren in bewegen, waterpret, genieten en beleven. Dat is de strategie van onze Ambitiekaart voor het nieuwe uitvoeringsprogramma Apeldoorns Kanaal. Dit uitvoeringsprogramma geeft vorm aan de omslag in het denken van de betrokken overheden na onze eerdere analyse. We gaan van investeren in volledige bevaarbaarheid naar investeren in beleefbaarheid.
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld
Poëzie
De kunstwerken van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, ontwerpen van ZUS, zijn beloond met de betonprijs. ‘Dit project brengt ons weer volledig in de traditie waar Nederlandse ingenieurs goed in zijn. Het beheersen van ons waterland. Zoals vaak in het verleden is gebleken, leidt dit soort ingenieuze constructies tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poetische betekenis aldus de jury. >

vb