Laatste meters van 'De Strip' Papendal

De laatste 250 meter aan sportstrip op nationaal sportcentrum Papendal worden momenteel gerealiseerd. De centrale zone uit het ontwerp bestaat uit een sportstrip van 650 meter. Mooi om als bureau al zo´n 20 jaar betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen. Gelukkig bezit NOCNSF die lange adem.
Wind voor Staphorst
Wind voor Staphorst
Het voorstel van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst is geselecteerd voor de ontwikkeling van windenergie in de gemeente. Wij deden op basis van een scherpe landschapsanalyse het voorstel voor een rustige en herkenbare opstelling. In samenwerking met Pondera Consult werken wij nu de plannen uit.
Veluwe bezoekerscentrum Het Leesten
Bezoek de Veluwe
Het transferium bij het Leesten biedt voor uiteenlopende bezoekers toegang tot de Veluwe. Na de realisatie van het terreinontwerp met de parkeerplaats, wandelroutes en uitzichtplekken is nu besloten om ook een bezoekerscentrum (architect Olaf Gipser) te bouwen.
Landschapsvisie Roodehaan Groningen
Duurzaam Groningen
Gemeente Groningen wil in 2035 energie neutraal zijn en heeft het gebied Roodehaan aangewezen als zoekgebied voor duurzame energie. De Landschapsvisie kiest een koers waarin op deze locatie naast zonne-energie ook ruimte is voor herstel van de Hunze, recreatie en het vergroten van de biodiversiteit.

vb