Linge
Het vogelrijk
De Linge is verbreed, het fietspad langs het water getrokken. De uitgestrekte rietvelden en ondieptes zijn in trek bij de vogels. Het oostelijke deel van Het Waterrijk in Park Lingezegen, het regionale park tussen Arnhem en Nijmegen, komt deze herfst gereed. >   
Drentsche Aa
Schetontwerp verbindende as
De weg vormt de centrale ontsluiting en de verbindende as tussen de A6, de dorpen Glimmen, Eelde ,Paterswolde en de luchthaven Eelde. De visie op de opgave kent drie pijlers. Hanteer een continu wegprofiel, maak heldere trajecten en laat het Drentse landschap spreken.
Ontwerpstudie ‘Snelweg en stad’
Ontwerpstudie ‘Snelweg en stad’
Voor deze studie van de BNA hebben we in teamverband de locatie Gooiseweg/Ringweg A10 Amsterdam verkend. Tijdens de slotpresentatie deelden alle ontwerpteams hun vondsten met de betrokken projectpartners en belangstellenden. >

vb