inrichtingsplan
ontwerp hoogwatergeul
ontwerp hoogwatergeul
Ruimte voor recreatie, natuur en water
ambitiedocument
Abdij Koningsoord, Arnhem
terreinontwerp
Landelijk Strijp, Eindhoven
landschapsplan
Van Verschuerwijk, Arnhem
ontwerp buitenruimte
Park Malburgen, Arnhem
ontwerp park en singel
boulevard Egmond aan Zee
herinrichting kuststrook en oude dorp